Công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT
DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
Miền Bắc
 • Sử dụng Mail Driect Admin
 • Out Express,Microsoft Outlook,Webmail
 • Hướng dẫn sử dụng MailPlus
 • Sử dụng Cpanel (Windows)
 • Sử dụng Cpanel Direct Admin
 • Sử dụng Cpanel Hosting Controller
 • Sử dụng Cpanel Hosting hosting Plesk
 • Sử dụng quản trị Site Builder
 • Sử dụng Cpanel Domain
Miền Nam
 • Sử dụng Mail Driect Admin
 • Out Express,Microsoft Outlook,Webmail
 • Sử dụng Cpanel (Windows)
 • Sử dụng Cpanel Direct Admin
 • Sử dụng Cpanel Hosting Controller
 • Sử dụng quản trị Site Builder
 • Sử dụng Cpanel Domain
Vui lòng cung cấp thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ